• GT Seires 1
 • GT series 1
 • GT series 2
 • GT series 3
 • GT Seires 1
 • GT series 1
 • GT series 2
 • GT series 3

GT系列

非医疗用途 ▪B级高压灭菌器 ▪液晶显示屏 ▪自感应开关门 ▪腔体经受过三倍设计压力验证

 • ASME
 • CE
 • DOHS
 • MOM
 • Ts

过滤器

 • 主要功能
  • B级
  • GF系列
  • GI系列
  • GR系列
  • GT系列
  • GW系列
  • 带有自动门和触摸屏
  • 有真空干燥功能
  • 水冷功能
  • 销量最佳

产品特色

选购配件

客户可选购额外配件,为产品添加增值功能。

资料下载

GT系列

(Download File Info)

相关系列

安全快速消灭有害微生物

致微将为您提供高性能的仪器,全方位的服务和最专业的灭菌方案。